Välkommen till CS-sektionen!

CS-sektionen, där CS står för Computing Science, är en sektion under NTK, Umeå naturvetar- och teknologkår, vid Umeå universitet. Sektionen är för studerande på civilingenjörsprogrammen i interaktion och design och teknisk datavetenskap, eller kandidatprogrammet i datavetenskap, eller någon som läser merparten av sina kurser under Institutionen för Datavetenskap.

CS-sektionen arbetar för att din studietid ska bli den bästa möjliga, genom att bevaka och se till att utbildningen förs på rätt sätt, vi arbetar med arbetsmarknadsfrågor så du får bästa möjliga chans i arbetslivet, arbetat studiesocialt så du kan trivas med allt runtomkring studierna och genom att sprida information som är viktig för dig.

Handlingar till Höststormöte

Hej sektionsmedlem!

Här kommer som utlovat handlingarna inför terminens Stormöte, sju dagar innan Höststormötet enligt sektionen stadgar.
Läs igenom dem och OSA gärna i evenemanget på Facebook så att vi har
ett hum om hur många som kommer att äta.
Event på Facebook https://goo.gl/FTpSF9

Vi ses på Origo den 21:a!

Bilaga 1 – Kallelse

Bilaga 2 – Dagordning Höststormöte 2017

Bilaga 3 – Budget 17_18

Bilaga 4 – revisionsberättelse

Bilaga 5 – Verksamhetsberättelse_16-17

Bilaga 6 – Verksamhetsplan 17_18

Bilaga 7 – Reglemente20150421

Bilaga 8 – stadga-20160421 (1)

Höststormöte

Du som studerar Datavetenskap, Teknisk Datavetenskap, Interaktion & Design eller majoriteten av dina kurser på Institutionen för Datavetenskap OCH är medlem i Umeå Naturvetar- och Teknologkår är välkommen att påverka kåren och sektionen på höstens andra stormöte!

Höststormötet kommer att äga rum 21 september kl. 17:15 på Kårhuset Origo och vi bjuder på middag!

Du har chans att påverka, engagera dig och rösta för olika saker som sektionen beslutar om, och komma med förslag på vad vi kan göra för er studenter för att göra studietiden bättre!

Vi ser fram emot att träffa både nya och gamla medlemmar och studenter!

Kallelse till styrelsemöte

Idag 2017-08-29 gick kallelsen ut till Sektionsstyrelsens ledamöter till terminens första styrelsemöte.

Mötet kommer att vara i Skötet, sektionens kulvertlokal, den 7:e September kl 12:00

Du som medlem är också välkommen att delta i Styrelsemötet.

Kallelse 1

Dagordning