Protokoll

Styrelsens alla justerade protokoll finns i fysisk form på NTK’s kansli i MIT-huset (fråga på expeditionen). Protokollen finns även i digital form (se nedan). Hör gärna av dig till sekreteraren om du saknar något. Söker ni efter gamla protokoll/Stormötesprotokoll så finns de i Dokument-> Arkiv i menyn ovanpå, eller så kan ni klicka på länken innan.

Stormöten

Sektionen har ett stormöte per termin där sektionens samtliga studenter uppmuntras att deltaga, komma med åsikter, vara med, påverka och rösta.

Vårstormöte 2017
Dagordning Höststormöte 2017 Protokoll Höststormöte 2017
Dagordning Höststormöte 2 2017 Protokoll Höststormöte 2 2017

Styrelsemöten

Sektionens styrelse träffas flera gånger varje termin. Nedan finnes dokument för styrelsemötena nuvarande verksamhetsår.

18/19

Föredragningslistor: Protokoll:
Styrelsemöte 0 (06/09/2018) Styrelsemöte 0 Protokoll
Styrelsemöte 1 (20/09/2018) Styrelsemöte 1 Protokoll
Styrelsemöte 2 (04/10/2018) Styrelsemöte 2 Protokoll
Styrelsemöte 3 (18/10/2018) Styrelsemöte 3 Protokoll
Styrelsemöte 4 (25/10/2018) Styrelsemöte 4 Protokoll
Styrelsemöte 5 (01/11/2018) Styrelsemöte 5 Protokoll
Styrelsemöte 6 (15/11/2018) Styrelsemöte 6 Protokoll
Styrelsemöte 7 (29/11/2018) Styrelsemöte 7 Protokoll
Styrelsemöte 8 (13/12/2018) Styrelsemöte 8 Protokoll
Styrelsemöte 9 (10/01/2019) Styrelsemöte 9 Protokoll
Styrelsemöte 10 (24/01/2019) Styrelsemöte 10 Protokoll
Styrelsemöte 11 (07/02/2019) Styrelsemöte 11 Protokoll
Styrelsemöte 12 (21/02/2019) Styrelsemöte 12 Protokoll
Styrelsemöte 13 (07/03/2019) Styrelsemöte 13 Protokoll
Styrelsemöte 14 (19/03/2019) Styrelsemöte 14 Protokoll
Styrelsemöte 15 (04/04/2019) Styrelsemöte 15 Protokoll
Styrelsemöte 16 (18/04/2019) Styrelsemöte 16 Protokoll
Styrelsemöte 17 (02/05/2019) Styrelsemöte 17 Protokoll
Styrelsemöte 18 (16/05/2019) Styrelsemöte 18 Protokoll
Styrelsemöte 19 (30/05/2019) Styrelsemöte 19 Protokoll