Protokoll

Styrelsens alla justerade protokoll finns i fysisk form på NTK’s kansli i MIT-huset (fråga på expeditionen). Protokollen finns även i digital form (se nedan). Hör gärna av dig till sekreteraren om du saknar något.

Stormöten

Sektionen har ett stormöte per termin där sektionens samtliga studenter uppmuntras att deltaga, komma med åsikter, vara med, påverka och rösta.

Vårstormöte 2010
Höststormöte 2013
Höststormöte 2015
Vårstormöte 2016 
Vårstormöte 2017

Styrelsemöten

Sektionens styrelse träffas flera gånger varje termin. Nedan finnes dokument för styrelsemötena nuvarande verksamhetsår.

17/18

Mötesprotokoll Justering
Möte 1 (07/09/17

16/17

Mötesprotokoll: Justering:
Möte 0 (05/09/16) Möte 0 Justerad (05/09/16)
Möte 1 (15/09/16) Möte 1 Justerad (15/09/16)
Möte 2 (28/09/16) Möte 2 Justerad (28/09/16)
Möte 3 (19/10/16) Möte 3 Justerad (19/10/16)
Möte 4 (09/11/16) Möte 4 Justerad (09/11/16)
Möte 5 (24/11/16) Möte 5 Justerad (24/11/16)
Möte 6 (08/12/16) Möte 6 Justerad (08/12/16)
Möte 7 (18/01/17) Möte 7 Justerad (18/01/17)
Möte 8 (08/02/17) Möte 8 Justerad (08/02/17)
Möte 9 (24/02/2017) Möte 9 Justerad (24/02/17)
Möte 10 (15/03/2017) Möte 10 Justerad (15/03/17)
Möte 11 (28/04/2017) Möte 11 Justerad (29/03/17)

15/16

Mötesprotokoll: Justering:
Styrelsemöte 1 Styrelsemöte 1
Styrelsemöte 2 Styrelsemöte 2
Styrelsemöte 3 Styrelsemöte 3
Styrelsemöte 4 Styrelsemöte 4
Styrelsemöte 5 Styrelsemöte 5
Styrelsemöte 6 Styrelsemöte 6
Styrelsemöte 7 Styrelsemöte 7
Styrelsemöte 8 Styrelsemöte 8
Styrelsemöte 9 Styrelsemöte 9
Styrelsemöte 10 Styrelsemöte 10
Styrelsemöte 11 Styrelsemöte 11
Styrelsemöte 12 Styrelsemöte 12
Styrelsemöte 13 Styrelsemöte 13
Styrelsemöte 14 Styrelsemöte 14
Styrelsemöte 15 Styrelsemöte 15
Styrelsemöte 16 Styrelsemöte 16