Protokoll

Styrelsens alla justerade protokoll finns i fysisk form på NTK’s kansli i MIT-huset (fråga på expeditionen). Protokollen finns även i digital form (se nedan). Hör gärna av dig till sekreteraren om du saknar något. Söker ni efter gamla protokoll/Stormötesprotokoll så finns de i Dokument-> Arkiv i menyn ovanpå, eller så kan ni klicka på länken innan.

Stormöten

Sektionen har ett stormöte per termin där sektionens samtliga studenter uppmuntras att deltaga, komma med åsikter, vara med, påverka och rösta.

Vårstormöte 2017
Dagordning Höststormöte 2017 Protokoll Höststormöte 2017
Dagordning Höststormöte 2 2017 Protokoll Höststormöte 2 2017

Styrelsemöten

Sektionens styrelse träffas flera gånger varje termin. Nedan finnes dokument för styrelsemötena nuvarande verksamhetsår.

18/19

Föredragningslistor Protokoll
Styrelsemöte 0 (2018-09-04) Styrelsemöte 0 Protokoll
Styrelsemöte 1 (2018-09-19) Styrelsemöte 1 Protokoll
Styrelsemöte 2 (2018-09-04) Styrelsemöte 2 Protokoll
Styrelsemöte 3 (2018-09-04) Styrelsemöte 3 Protokoll
Styrelsemöte 4 (2018-09-04) Styrelsemöte 4 Protokoll
Styrelsemöte 5 (2018-09-04)
Styrelsemöte 6 (2018-09-04)
Styrelsemöte 7 (2018-09-04)