Kallelse till styrelsemöte

Idag 2017-08-29 gick kallelsen ut till Sektionsstyrelsens ledamöter till terminens första styrelsemöte.

Mötet kommer att vara i Skötet, sektionens kulvertlokal, den 7:e September kl 12:00

Du som medlem är också välkommen att delta i Styrelsemötet.

Kallelse 1

Dagordning

Ny Styrelse och Ny Termin

På måndag börjar delar av den nya sektionsstyrelsen sitt arbete för att planera Höststormötet och sätta riktlinjerna för det kommande läsåret!

Vi hoppas att alla har svarat på sina antagningsbesked och är redo för en härlig mottagningsperiod och hösttermin!

//Fredrik Åslund, Ordförande CS-Sektionen

Vi välkomnar Quiet Zone!

 

Som de flesta säkert märkt så har institutionen för datavetenskap beslutat (och genomfört) om att göra om en befintlig datorlab (MA436) till en tyst zon för studenter som inte vill bli störda av ljudnivån som råder i de övriga datorlabben.

Läs mer om Quiet Zone och övriga regler för datorlabbar här.