Styrelsemöte 12, VT16

Dagordning för styrelsemöte 11, 2016-03-10 klockan 12:00 i CS-sektionens kulvertlokal, Skötet.

Formalia

Mötets öppnande
Mötets sekreterare

Avstängning av mobiltelefoner
Justering av röstlängd

Val av justerare tillika rösträknare, samt justeringsdatum
Mötets behöriga utlysande
Godkännande av dagordningen
Adjungeringar

Information
Ordförande
Kassör

Utskott
Arbetsmarknadsutskottet
Utbildningsbevakningsutskottet

Informationsbevakningsutskottet
Studiesociala utskottet
Intressegrupper
C-egot
DV-egot

ID-egot
Övriga meddelanden


Ärenden

Mötesprotokoll

Framtida viktiga beslutsmöten

N0lla.se

Stormöte - inför

Övriga ärenden
Nästa styrelsemöte


Avslutande formalia
Övriga frågor
Mötets avslutandeI tjänsten


Lina Ögren,

Ordförande CS-sektionen 15/16

CS-sektionen        Dagordning

Umeå naturvetar- och teknologkår                Umeå, 19 februari 2016