Styrelsen

Vi behöver dig, som vill engagera dig i sektionens lättsamma arbete! Kontakta oss eller ko på vårt höststormöte om du vill veta mer!

Vakanta platser kommer att väljas på nästa stormöte.

Sittande styrelse verksamhetsåret 2017/2018;

Fredrik Åslund (ID16), Ordförande

Vakant, Kassör

Vakant, Sekreterare

Mirjam Borén (ID15), Arbetsmarknad

Vakant, Utbildningsbevakning

Vakant, Studiesocialt (SAMO)

Vakant , Kommunikation

Kristoffer Landfors, C-ego

Vakant, DV-ego

Marcus Hansen (ID16), ID-ego