Styrelsen

Vi behöver dig, som vill engagera dig i sektionens lättsamma arbete! Om du vill veta mer om vad sektionen jobbar med eller vad det innebär att sitta i styrelsen så får du gärna ta kontakt med oss!

Sittande styrelse verksamhetsåret 2017/2018;

Kristoffer Landfors, Ordförande

Mattias Kjellstedt, Kassör

Max Malmer, Sekreterare

Mirjam Borén, Arbetsmarknad

Vakant, Utbildningsbevakning

Vakant, Studiesocialt (SAMO)

Adrián Erik Clarenbeek Sánchez , Kommunikation

Eziz Allaberdyev, C-ego

Pontus Eriksson, DV-ego

Marcus Hansen, ID-ego