Styrelsen

Vi behöver dig, som vill engagera dig i sektionens lättsamma arbete! Om du vill veta mer om vad sektionen jobbar med eller vad det innebär att sitta i styrelsen så får du gärna ta kontakt med oss!

Sittande styrelse verksamhetsåret 2017/2018;

Buster Hultgren, Ordförande

Victor Johansson, Kassör

Filippa d Lidman, Sekreterare

Martin Hedberg, Arbetsmarknad

Gustav Sundkvist, Utbildningsbevakning

Sittiphon Manaphon, Studiesocialt (SAMO)

Fredrik Månsson, Kommunikation

Hussein Abd el raouf, C-ego

Tony Berglund, DV-ego

Samuel Giselsson, ID-ego