Utskott

Inom CS-sektionen finns det fyra olika utskott. Dessa är arbetsmarknadsutskottet, studiesociala utskottet, informationsutskottet och utbildningsbevakningsutskottet.