Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsutskottet arbetar för att du ska kunna knyta kontakt med arbetslivet redan under studietiden. Detta görs bland annat genom att sektionen har en representant i NTK:s arbetsmarknadsenhet och ser till att intressanta företag kommer till universitetet och håller föreläsningar eller liknande.

För verksamhetsåret 17/18 är positionen till arbetsmarknadsutskottet tillsatt av Martin Hedberg. Om du är intresserad av att engagera dig inom arbetsmarknad hör av dig.