Studiesocialt

Studiesociala utskottet arbetar för att du ska kunna trivas med hela studietiden. Detta görs bland annat genom att sektionen har en representant i NTK:s studiesociala enhet, att se till att du har en bra arbetsmiljö, att likabehandling och jämställdhet råder, och att det händer lite roliga saker utöver skoltid.

Om du är intresserad av att anordna ett evenemang eller har andra förslag, hör av dig till Sittiphon Manaphon.