Studiesocialt

Studiesociala utskottet arbetar för att du ska kunna trivas med hela studietiden. Detta görs bland annat genom att sektionen har en representant i NTK:s studiesociala enhet, att se till att du har en bra arbetsmiljö, att likabehandling och jämställdhet råder, och att det händer lite roliga saker utöver skoltid.

För verksamhetsåret 17/18 är positionen till vår representant i det studiesociala utskottet(SAMO) vakant. Om du är intresserad av att anordna ett evenemang eller har andra förslag, hör av dig till Ordförande.