Dokument

Nedan hittas de dokument som sektionen ska arbeta efter.

Stadga fastställd 20 september 2021

Arbetsordning fastställd 10 maj 2021

Policysamling

Verksamhetsplan 21/22

Delegationsordning

Äskningsmall (docx) – ladda ned och fyll i på din dator, skicka den sedan till f-ordf@ntk.umu.se