Enheter

NTK har fyra enheter som arbetar med olika uppgifter och F-sektionen har en representant i vardera enhet.

De fyra enheterna är:

Arbetsmarknadsenheten

Kommunikationsenheten

Studiesociala enheten

Utbildningsbevakningsenheten