Kommunikation

Kommunikationsenheten jobbar för att du som medlem ska veta vad kåren arbetar med. Enheten jobbar med att sprida både generell information om NTK men även om vad som är aktuellt just nu. Enhetens ordförande arbetar med alla informationskanaler så som våra gröna anslagstavlor på Campus, hemsidan och andra sociala medier.

F-sektionens representant i kommunikationsenheten är:

Adrian Stigsson