Studiesocialt ansvarig

Studiesociala enheten arbetar för att förbättra din studietid. Enheten jobbar med frågor som rör din studiemiljö, jämställdhet och likabehandling samt studenters ekonomi och stödfunktioner på universitetet. Enhetens ordförande arbetar med att framföra kårens åsikter i bland annat universitetets jämställdhets- och likabehandlingsråd, husråd och andra arbetsgrupper. Denne ordförande är även mottagningsansvarig och ser till att mottagningen varje år ska bli av, utvecklas och förbättras. Detta främst genom att anordna en utbildning för generalerna, de mottagningsansvariga inom varje program, i bland annat ledarskap och gruppdynamik.

F-sektionens representant i den studiesociala enheten är:

Pontus Yngvesson

Namn: Pontus Yngvesson
Klass: F18
Förtroendeuppdrag: Studiesocialt ansvarig
Kontakt: f-stu@ntk.umu.se