Utbildningsbevakning

Utbildningsbevakningsenheten jobbar med frågor som rör utbildningen på Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet. De jobbar aktivt för att din utbildning skall hålla så hög kvalitet som möjligt. Enhetens ordförande, utbildningsbevakaren, arbetar på heltid med dessa frågor.

f-utb@ntk.umu.se