Kommunikationsansvarig

Namn: Adrian Stigsson
Klass: F17
Förtroendeuppdrag: Kommunikationsansvarig
Kommer från:
När jag blir stor så..:
Detta visste ni inte om mig:
En favorit: