Ordförande

Ordförande

Namn: William Nordberg
Klass: F19
Förtroendeuppdrag: Ordförande
Kommer från: Boden