Sekreterare

Namn: Petter Persson
Klass: F19
Förtroendeuppdrag: Sekreterare
Kommer från:
När jag blir stor så..:
Detta visste ni inte om mig: 
En favorit: