Välkommen till InSekt!

InSekt, som står för Ingenjörssektionen, är en sektion under NTK, Umeå naturvetar- och teknologkår, vid Umeå universitet. Sektionen är för studerande till högskoleingenjör i byggteknik, elektronik och datateknik, energiteknik, maskinteknik och elkraft, högskoleprogrammet i nät- och kommunikationsteknik och mediaproducent, masterprogrammen i interaktiva tekniska system, robotik och reglerteknik samt Energy Online, tekniskt naturvetenskapligt basår med inriktning högskoleingenjör, samt fristående studerande på institutionen för Tillämpad Elektronik och Fysik (TFE).

InSekt arbetar för att din studietid ska bli den bästa möjliga, genom att bevaka och se till att utbildningen förs på rätt sätt, att arbeta med arbetsmarknadsfrågor så du får bästa möjliga chans i arbetslivet, att arbeta studiesocialt så du kan trivas med allt som inte är direkta studier och genom att sprida information som är viktig för dig.