Vi välkomnar Quiet Zone!

 

Som de flesta säkert märkt så har institutionen för datavetenskap beslutat (och genomfört) om att göra om en befintlig datorlab (MA436) till en tyst zon för studenter som inte vill bli störda av ljudnivån som råder i de övriga datorlabben.

Läs mer om Quiet Zone och övriga regler för datorlabbar här.