Kallelse till styrelsemöte

Idag 2017-08-29 gick kallelsen ut till Sektionsstyrelsens ledamöter till terminens första styrelsemöte.

Mötet kommer att vara i Skötet, sektionens kulvertlokal, den 7:e September kl 12:00

Du som medlem är också välkommen att delta i Styrelsemötet.

Kallelse 1

Dagordning