Kallelse till styrelsemöte #0 för sittande styrelse 18-19

Sittande styrelse för 18/19 har sitt första möte den 6/9 2018 kl 12:00 – 13:00. Mötet kommer att hålla till i Skötet.