Kallelse till styrelsemöte #1 för sittande styrelse 18-19

Hej alla!

Vi har möte nu på torsdag den 20/9 kl 12:00 i skötet.
Vi ska gå igenom bland annat stormötet, och sedan hur overallförsäljningen har gått.

Kallelse till stormöte

Hej vi kommer att ha ett stormöte den 27/9’e på origo.

Kallelse-Höststormöte-18