Kallelse till styrelsemöte #1 för sittande styrelse 18-19

Hej alla!

Vi har möte nu på torsdag den 20/9 kl 12:00 i skötet.
Vi ska gå igenom bland annat stormötet, och sedan hur overallförsäljningen har gått.

Kallelse till stormöte

Hej vi kommer att ha ett stormöte den 27/9’e på origo.

Kallelse-Höststormöte-18

Kallelse till styrelsemöte #0 för sittande styrelse 18-19

Sittande styrelse för 18/19 har sitt första möte den 6/9 2018 kl 12:00 – 13:00. Mötet kommer att hålla till i Skötet.