Protokoll

Styrelsens alla justerade protokoll finns i fysisk form på NTK’s kansli i MIT-huset (fråga på expeditionen). Protokollen finns även i digital form (se nedan). Hör gärna av dig till sekreteraren om du saknar något. Söker ni efter gamla protokoll/Stormötesprotokoll så finns de i Dokument

Stormöten

Sektionen har ett stormöte per termin där sektionens samtliga studenter uppmuntras att deltaga, komma med åsikter, vara med, påverka och rösta.

Dagordning Årsmöte 2019Protokoll Årsmöte 2019
Dagordning Höststormöte 2019Protokoll Höststormöte 2019
Dagordning Höststormöte 2020Protokoll Höststormöte 2020
Dagordning Årsmöte 2021Protokoll Årsmöte 2021

Styrelsemöten

Sektionens styrelse träffas flera gånger varje termin. Nedan finnes dokument för styrelsemötena nuvarande verksamhetsår.

Dagordning Styrelsemöte 0Protokoll Styrelsemöte 0
Dagordning Styrelsemöte 1Protokoll Styrelsemöte 1
Dagordning Styrelsemöte 2Protokoll Styrelsemöte 2
Dagordning Styrelsemöte 3Protokoll Styrelsemöte 3
Dagordning Styrelsemöte 4Protokoll Styrelsemöte 4
Dagordning Styrelsemöte 5Protokoll Styrelsemöte 5
Dagordning Styrelsemöte 6Protokoll Styrelsemöte 6
Dagordning Styrelsemöte 7Protokoll Styrelsemöte 7
Dagordning Styrelsemöte 8Protokoll Styrelsemöte 8
Dagordning Styrelsemöte 9Protokoll Styrelsemöte 9
Dagordning Styrelsemöte 10Protokoll Styrelsemöte 10
Dagordning Styrelsemöte 11Protokoll Styrelsemöte 11
Dagordning Styrelsemöte 12Protokoll Styrelsemöte 12
Dagordning Styrelsemöte 13Protokoll Styrelsemöte 13
Dagordning Styrelsemöte 14Protokoll Styrelsemöte 14
Dagordning Styrelsemöte 15