Äskan

Här finner du övriga dokument från sektionen

Äskan

Om en avser att söka pengar hos CS-sektionen för ett evenemang eller liknande så behöver en skicka in lite information om vad pengarna ska gå till och vilket belopp äskan avser. Ovan länkad är en dokumentmall på hur en sådan äskan kan se ut, som en sedan kan fylla i och sedan skicka in till ordförande.