Kallelse till styrelsemöte #0 för sittande styrelse 18-19

Sittande styrelse för 18/19 har sitt första möte den 6/9 2018 kl 12:00 – 13:00. Mötet kommer att hålla till i Skötet.

Handlingar till Stormöte

Hej sektionsmedlemmar!

Här kommer som utlovat handlingarna inför terminens stormöte.
De olika bilagor kommer uppdateras när de är tillgängligt!
Läs igenom de och OSA gärna i evenemanget på Facebook så att vi vet hur mycket pizza behöver vi köpa! (samt eventuella spec-kost)
Event på Facebook

Vi ses på Ma121 den 8!

Bilaga 1 – Kallelse
Bilaga 2 – Dagordning Höststormöte 2018
Bilaga 3 – Budgetförslag 18_19
Bilaga 4 – Förslag verksamhetsplan 18_19
Bilaga 5 – Förslag Reglementesändring
Bilaga 6 – Reglemente efter ändringar
Bilaga 7 – Stadgar LBCS

Handlingar till Höststormöte

Hej sektionsmedlem!

Här kommer som utlovat handlingarna inför terminens Stormöte, sju dagar innan Höststormötet enligt sektionen stadgar.
Läs igenom dem och OSA gärna i evenemanget på Facebook så att vi har
ett hum om hur många som kommer att äta.
Event på Facebook https://goo.gl/FTpSF9

Vi ses på Origo den 21:a!

Bilaga 1 – Kallelse

Bilaga 2 – Dagordning Höststormöte 2017

Bilaga 3 – Budget 17_18

Bilaga 4 – revisionsberättelse

Bilaga 5 – Verksamhetsberättelse_16-17

Bilaga 6 – Verksamhetsplan 17_18

Bilaga 7 – Reglemente20150421

Bilaga 8 – stadga-20160421 (1)