Styrelsemöte 4, HT15

Dagordning för styrelsemöte 4, 2015-10-14 klockan 12:00 i Sammanträdesrum C, B212, MIT-huset.

Formalia

Mötets öppnande
Mötets sekreterare

Avstängning av mobiltelefoner
Justering av röstlängd

Val av justerare tillika rösträknare, samt justeringsdatum
Mötets behöriga utlysande
Godkännande av dagordningen
Adjungeringar

Information
Ordförande
Kassör

Utskott
Arbetsmarknadsutskottet
Utbildningsbevakningsutskottet

Informationsbevakningsutskottet
Studiesociala utskottet
Intressegrupper
C-egot
DV-egot

ID-egot
Övriga meddelanden


Ärenden

Äskan mottagning 2015

Märkestävling + CS EPP

C30år EPP

Skåpen

Sportmästeriet (?)

Innebandylag

Vice ordförande

Konton C30år

ID-eventgrupp
Övriga ärenden
Nästa styrelsemöte


Avslutande formalia
Övriga frågor
Mötets avslutandeI tjänsten


Lina Ögren,

Ordförande CS-sektionen 15/16

CS-sektionen        Dagordning

Umeå naturvetar- och teknologkår                Umeå, 5 oktober 2015