CS-sektionen        Protokoll

Umeå naturvetar- och teknologkår                Umeå, 2015-09-30

http://www.ntk.umu.se/cs/                Sid ()

Styrelsemöte 3, HT15

Dagordningen för CS-sektionen höststormöte, 2015-09-30 klockan 12:00 i Sammanträdesrum C, B212, MIT-huset

 1. Formalia
 1. Mötes öppnande

Lina Ögren förklarar mötet öppnat kl 12:03

 1. Mötes sekreterare

Jonathan Westin valdes till mötetes sekreterare.

 1. Avstägning av mobiltelefoner.
 2. Justering av röstlängd.

Närvarande 9 röstberättigade:

 1. Val av justerare tillika rösträknare, samt justeringsdatum.
  Justerare valdes till Mattias Edin

        Justeringsdatum sattes till 2015-10-07

 1. Mötets behöringa utlysande
  Kallelse skickades på mail samt facebookevent.
 2. Godkännande av dagsordning
  Tillägg under ärende, “Skåp DV-ego”.
 3. Adjungeringar
  Frida Stenebo näravarande, berättigad närvarande och uttryckanderätt.
 1. Information
 1. Ordförande

Datum för o-rådmöte kommer sättas snart. Fixat med mailen kvarstår att fixa Sara (ID-ego) mailen.

 1. Kassör
  - Korrigerat en faktura(LAN by CS). InterSport(styrelse-hoodies) har inte fixat ett fel i sin faktura, Lina skall påminna InterSport.
  - C-30år Jubileum-gruppen vill använda CS-konto för att hantera pengar.

Väntar på 1 person som ska in med kvitton för att kunna betala ut utläggen för det CS har lagt ut under mottagningen.

 1. Utskott
 1. Arbetsmarknadsutskottet
  - Varit på möte med en grupp bestående av ID-studenter som vill ta kontakt via NTK pga företagsregler. Diskussion uppstod om detta var okej för samtliga intressegrupper, detta tycktes vara rimligt i förhållande till C-30år Jubileet.

        - DataTjej: 4 olika sittningar på olika geografiska områden, undrar om de kan få sponsoring? Styrelsen säger att det är vettigt att kunna sponsra våra egna medlemmar att kunna gå på sittningen (ex lägre pris). Mattias ska fortsätta hålla kontakt med DataTjej.

 1. Utbildningsbevakningsutskottet
  Ska ha möte inom utskottet inom närmaste 2 veckorna.
 2. Informationsbev./Kommunikationsansvarig
  -
  Fick som uppgift att samla ihop alla mailadresser. Ska prata med Olov angående att få en aktiv maillista.

- Tagit bort en affisch från cs-tavlan som ej var anmäld eller direkt relevant till sektionen.

 1. Studiesociala utskottet
  Maja (Studiesocialt, NTK) har pratat om att skapa en grupp för samtliga tjejer som har någon sorts inriktining mot data/IT, möte i utskottet nästa vecka

- Ej kommit igång med SAMO

                        - Ej gått Thomas-Ludde-rundan(prata med personer på instutionen).

 1. Intressegrupper
 1. C-ego

Sålt märken, kommit igång med C-30år Jubileet tillsammans med Adam, Robin, Elias, Frida och Fanny.

 1. DV-Ego
  Fått nyckel till skåpet, kollat över innehåll, få märken, hade varit kul med fler märken så det finns ett större intresse att DV-ego finns och säljer märken.
 2. ID-Ego

Amanda (fd. id-ego) ska ge Sara ID-ego relaterade saker. Ska kolla märken för ID.

 1. Övriga meddelanden

- Det finns ett korpen innebandylag som är kopplat till en serie som är startat av en från C15. De vill gärna ha med fler personer samt kan ej boka hall på IKSU som privat person utan behöver en privat person, Studiesocialt kommer ta kontakt och försöka få med personen på nästa möte.

- Hampus har försökt få kontakt med NTK men ingen där.

 1. Ärende
 1. Skåpen på plan 4
  Skåpen är tömda, det fanns 300kr, labbar, perkulator, matlåda, 5 oöppnade sportdrycker, flera gamla böcker, latex-hjälp kompendie, 2 piraya bingar, 2 skåp gick ej öppna. Inget nämndes vad vi ska göra med skåpen eller vad som ska göras, det görs nästa styrelsemöte
 2. Overaller

Väntar på svar från codemill och Acino.

 1. Äskan mottagning 2015
  Äskan skulle ha varit färdigställd och inlämnad, ej gjort. Jakob tar ansvaret att det är klart till nästa styrelsemöte.
 2. Inköp av C14 märken

Styrelsen beslutade att köpa av Jakob Nordström de C14-märken som ej ännu är sålda.

 1. Inköp av DV14 märken

Styrelsen beslutade att köpa av Jonathan Westin de DV14-märken som ej ännu är sålda.

 1. Skåp DV-ego
  Då C-ego-skåpet (utan för lektionssalarna i källaren på MIT) är mycket större och mer praktiskt önskar DV-ego ett liknande skåp (som f.n. har ett skåp i en datasal). Styrelsen tycker inte det var rättvist mot ID-ego och därav beslutades det att samtliga egon skall ha möjlighet att få ha ett likadant skåp som C-ego har. Skåpen kostar 50 kronor per termin.
 2. Övriga ärenden

ID har inga märken, C, DV, ID gör ett event/tävling för att skapa märken. Förslag från ordförande var att ta detta i kombination med nästa EPP. Sara pratar med Adam om tillfälle efter nästa möte.

 1. Nästa styrelsemöte
  Nästa möte bestämdes: Onsdag 2015-10-14 klockan 12:00
 1. Avslutande formalia
 1. Övriga frågor
 2. Mötet avslutande

        Mötet avslutades 13:06.

______________________                ______________________

Jonathan Westin                        Mattias Edin

Sekreterare                                Justerare

CS-sektionen        Protokoll

Umeå naturvetar- och teknologkår                Umeå, 2015-09-30

http://www.ntk.umu.se/cs/                Sid ()

Styrelsemöte 3, HT15

Dagordningen för CS-sektionen höststormöte, 2015-09-30 klockan 12:00 i Sammanträdesrum C, B212, MIT-huset

 1. Formalia
 1. Mötes öppnande

Lina Ögren förklarar mötet öppnat kl 12:03

 1. Mötes sekreterare

Jonathan Westin valdes till mötetes sekreterare.

 1. Avstägning av mobiltelefoner.
 2. Justering av röstlängd.

Närvarande 9 röstberättigade:

 1. Val av justerare tillika rösträknare, samt justeringsdatum.
  Justerare valdes till Mattias Edin

        Justeringsdatum sattes till 2015-10-07

 1. Mötets behöringa utlysande
  Kallelse skickades på mail samt facebookevent.
 2. Godkännande av dagsordning
  Tillägg under ärende, “Skåp DV-ego”.
 3. Adjungeringar
  Frida Stenebo näravarande, berättigad närvarande och uttryckanderätt.
 1. Information
 1. Ordförande

Datum för o-rådmöte kommer sättas snart. Fixat med mailen kvarstår att fixa Sara (ID-ego) mailen.

 1. Kassör
  - Korrigerat en faktura(LAN by CS). InterSport(styrelse-hoodies) har inte fixat ett fel i sin faktura, Lina skall påminna InterSport.
  - C-30år Jubileum-gruppen vill använda CS-konto för att hantera pengar.

Väntar på 1 person som ska in med kvitton för att kunna betala ut utläggen för det CS har lagt ut under mottagningen.

 1. Utskott
 1. Arbetsmarknadsutskottet
  - Varit på möte med en grupp bestående av ID-studenter som vill ta kontakt via NTK pga företagsregler. Diskussion uppstod om detta var okej för samtliga intressegrupper, detta tycktes vara rimligt i förhållande till C-30år Jubileet.

        - DataTjej: 4 olika sittningar på olika geografiska områden, undrar om de kan få sponsoring? Styrelsen säger att det är vettigt att kunna sponsra våra egna medlemmar att kunna gå på sittningen (ex lägre pris). Mattias ska fortsätta hålla kontakt med DataTjej.

 1. Utbildningsbevakningsutskottet
  Ska ha möte inom utskottet inom närmaste 2 veckorna.
 2. Informationsbev./Kommunikationsansvarig
  -
  Fick som uppgift att samla ihop alla mailadresser. Ska prata med Olov angående att få en aktiv maillista.

- Tagit bort en affisch från cs-tavlan som ej var anmäld eller direkt relevant till sektionen.

 1. Studiesociala utskottet
  Maja (Studiesocialt, NTK) har pratat om att skapa en grupp för samtliga tjejer som har någon sorts inriktining mot data/IT, möte i utskottet nästa vecka

- Ej kommit igång med SAMO

                        - Ej gått Thomas-Ludde-rundan(prata med personer på instutionen).

 1. Intressegrupper
 1. C-ego

Sålt märken, kommit igång med C-30år Jubileet tillsammans med Adam, Robin, Elias, Frida och Fanny.

 1. DV-Ego
  Fått nyckel till skåpet, kollat över innehåll, få märken, hade varit kul med fler märken så det finns ett större intresse att DV-ego finns och säljer märken.
 2. ID-Ego

Amanda (fd. id-ego) ska ge Sara ID-ego relaterade saker. Ska kolla märken för ID.

 1. Övriga meddelanden

- Det finns ett korpen innebandylag som är kopplat till en serie som är startat av en från C15. De vill gärna ha med fler personer samt kan ej boka hall på IKSU som privat person utan behöver en privat person, Studiesocialt kommer ta kontakt och försöka få med personen på nästa möte.

- Hampus har försökt få kontakt med NTK men ingen där.

 1. Ärende
 1. Skåpen på plan 4
  Skåpen är tömda, det fanns 300kr, labbar, perkulator, matlåda, 5 oöppnade sportdrycker, flera gamla böcker, latex-hjälp kompendie, 2 piraya bingar, 2 skåp gick ej öppna. Inget nämndes vad vi ska göra med skåpen eller vad som ska göras, det görs nästa styrelsemöte
 2. Overaller

Väntar på svar från codemill och Acino.

 1. Äskan mottagning 2015
  Äskan skulle ha varit färdigställd och inlämnad, ej gjort. Jakob tar ansvaret att det är klart till nästa styrelsemöte.
 2. Inköp av C14 märken

Styrelsen beslutade att köpa av Jakob Nordström de C14-märken som ej ännu är sålda.

 1. Inköp av DV14 märken

Styrelsen beslutade att köpa av Jonathan Westin de DV14-märken som ej ännu är sålda.

 1. Skåp DV-ego
  Då C-ego-skåpet (utan för lektionssalarna i källaren på MIT) är mycket större och mer praktiskt önskar DV-ego ett liknande skåp (som f.n. har ett skåp i en datasal). Styrelsen tycker inte det var rättvist mot ID-ego och därav beslutades det att samtliga egon skall ha möjlighet att få ha ett likadant skåp som C-ego har. Skåpen kostar 50 kronor per termin.
 2. Övriga ärenden

ID har inga märken, C, DV, ID gör ett event/tävling för att skapa märken. Förslag från ordförande var att ta detta i kombination med nästa EPP. Sara pratar med Adam om tillfälle efter nästa möte.

 1. Nästa styrelsemöte
  Nästa möte bestämdes: Onsdag 2015-10-14 klockan 12:00
 1. Avslutande formalia
 1. Övriga frågor
 2. Mötet avslutande

        Mötet avslutades 13:06.

______________________                ______________________

Jonathan Westin                        Mattias Edin

Sekreterare                                Justerare