CS-Sektionen         Protokoll        Umeå, 2015-10-14

Umeå naturvetar- och teknologkår                

http://www.ntk.umu.se/cs/                

Styrelsemöte 4, HT15

Dagordningen för styrelsemöte 4, 2015-10-14 klockan 12:00 I sammanträdesrum C,

B212, MIT-huset.

1. Formalia:

        1.1 Mötets öppnande

                Mötet förklaras öppnat klockan 12:07

        1.2 Mötets sekreterare

                Sebastian Lundgren väljs till mötets sekreterare.

        1.3 Avstängning av mobiltelefoner

        1.4 Justering av röstlängd

                -Lina Ögren

                -Sebastian Lundgren

                -Jonathan Westin

                -Jakob Nordström

                -Sara Jonsson

                -Ludvig Rydahl

                -Mattias Edin

                -Johan Burström

                -Adrián Clarenbeek Sánchez

        1.5 Val av justerare tillika rösträknare, samt justeringsdatum

                Jakob Nordström valdes till justerare.

                21/10-15 sattes justeringsdatumet till.

        1.6 Mötets behöriga utlysande

                Kallelse skickades på mejl och genom ett facebook-evenemang.

        1.7 Godkännande av dagordning

                Innebandylag flyttas högre upp på dagordningen, så att styrelsen skulle kunna få tag                 på Jonathan Norberg.

        1.8 Adjungeringar

                Maja Stenberg, Andreas Grünewald och Linnea Kyrö Stenlund blev alla berättigad                 närvarande- och yttranderätt.

Information:

        2.1 Ordförande

                Lina var på ordföranderådet. Det var nytt att de skulle sköta mötena själva, de valde                 att välja en ordförande, där de valde Lina Ögren. Ordföranden I ordföranderådet                         sköter utöver det generella uppdraget kallelse och papper.

        2.2 Kassör

                Det har kommit fakturor från Intersport för styrelsens huvtröjor, samt från                         forsränningen för styrelsens kick-off.

        2.3 Arbetsmarknadsutskottet

                Första mötet har varit, de lärde känna varandra. Arbetsmarknadsansvarige har pratat                 med IT om privat mejl för att göra kommunikationen med företag mer personlig.

        2.4 Utbildningsbevakningsutskottet

                Ej närvarande.

        2.5 Informationsbevakningsutskottet

                Har haft möte, där de talade om att göra om NTK:s hemsida där de gärna tar input                 från ID-studenter, utöver det har informationsbevakningsutskottet fikat.

        2.6 Studiesociala utskottet

                Det har varit möte, där CS:s studiesociala representant var ej närvarande.                                 Studiesociala utskottet planerar en kick-off. CS studiesociala enhet har varit och                         pratat med IKSU angående möjligheten att hyra lokaler för innebandy, men också                 sade nej, av den anledning att man behöver ett IKSU-kort för att nyttja IKSU:s                         lokaler.

        2.7 intressegrupper

        

        2.7.1 C-ego

                Händer mycket kring C-programmens 30-årsjubileum. C-egot märkte även att hans                 mejl ej fungerar.

        2.7.2 DV-ego

                ACC är sugna på att nå ut till fler. Diskutioner angående ett möjligt samarbete med                 ACC kommer att återupptas vid ett senare tillfälle.

        2.7.3 ID-ego

                ID-ego har fått sitt skrin med märken där det endast fanns 22st, det är enligt                         bedömningen för få för att sälja. Kommer att ta upp kontakt med ID-programmet och                 indivID för att skapa fler märken.

        2.8 Övriga meddelanden

        2.8.1 GU-rådet

                Tar upp arbetsmiljöregler för hur livet ska se ut I datasalar.

        2.8.2 Innebandy

                Jonathan Norberg sköter ett innebandylag. Han skulle vara närvarande men kunde                 inte för att han satt på ett flygplan på väg hem. Uppgift för nästa möte är att fråga om                 han vill styra upp sportmästeriet.

        2.8.3 Övrigt

                Peder vill sammankalla en mottagningsgrupp där man skulle diskutera hur                         mottagningen har skett, samt hur man skulle vilja att den ska se ut I framtiden.

Ärenden:

        3.1 Äskan mottagning 2015

                Johan läser upp äskan. Äskan var slarvigt skriven men andemeningen förstods.                         Äskan revideras så att den stämmer med avseenden på dess bakgrund. Äskan                         godkännes med villkor på en revision.

        3.2 Vice ordförande

                En röstning angående platsen för vice ordförande skedde där alla röstberättigade                         röstade och ingen röstade blankt. Röstningens resultat lyder: Sara Jonsson: 1                         Jonathan Westin: 5 Jakob Nordström 3. Jonathan accepterar sin nya post som vice                 ordförande.

        3.3 Märkestävling + CS EPP

                Förslag på antingen 10:e november eller 17:e november. 17:e  november väljs till slut,                 eftersom styrelsen hinner ha ett möte precis innan.

        3.4 Konto C30år

                Det har nu lagts upp två konton. Ett för C30 år och ett för ID intressegrupp.

        3.5 C30år EPP

                C30 år lade upp som förslag att CS skulle anordna en EPP veckan innan jubileumet                 på torsdagen. Alla datarelaterade program är välkomna. Det bestäms att CS ska                         anordna det, men vidare bestämmelser återupptas vid nästa möte.

        3.6 ID-eventgrupp

                Andreas och Mattias förklarar att ID-eventgrupp är ett nystartat fenomen som först                 och främst riktar sig mot ID, medan de är nystartade för att de ska kunna etablera sig.                 Kassören förklarar för dem hur deras konto kommer att fungera.

        3.7 Skåpen

                Förslag kommer upp om att vi antingen ska finna ett användningsområde för skåpen                 eller om vi ska skrota alla skåp.

        3.8 Sportmästeriet

                se punkt 2.8.2

        3.9 Övriga ärenden

        3.9.1 Datatjej:

                Mattias berättar att datatjej vill att CS ska sponsra med 10 000:-. Styrelsen beslutar                 att inte bevilja datatjejs förslag, eftersom det inte enbart är studenter som kommer att                 finnas på sittningen, samt att av de studenter som kommer att delta kommer inte alla                 att vara CS-studenter. Styrelsen lägger upp ett motförslag om att subventionera                         biljettpriserna för cs-medlemmar. En intressekoll för CS-medlemmer kommer att ske.                 Vidare information kommer vid nästa möte.

        3.10 Nästa styrelsemöte

                Nästa styrelsemöte kommer att hållas 2015-11-02 klockan 12:00

Avslutande formalia:

        4.1 Övriga frågor

        4.2 Mötets avslutande

                Mötet avslutades: 13:21

Justerare:                                                                        Sekreterare:

_________________________                                              ________________________