Styrelsemöte 9 vt16

Formalia:

Mötets öppnande:

12:04

Mötets sekreterare:

Sebastian Lundgren

Avstängning av mobiltelefoner:

12:04

Justering av röstlängd:

7 Sara Jonsson, Hampus Hedquist, Jakob Nordström, Ludvig Rydahl, Lina Ögren, Adrián Sanchéz, Sebastian Lundgren.

Val av justerare tillika rösträknare, samt justeringsdatum:

Hampus Hedquist nästa möte.

Mötets behöriga utlysande:

12:e Januari. Vilket är behörigt.

Godkännande av dagordningen:

Bokning av Origo för MGC läggs till.

Adjungeringar:

Johan Burström, rösträtt, talrätt, närvaranderätt. Även Mattias Edin.

Information:

Ordförande:

Utlysande om nästa O-rådsmöte har lyckats. Fler meddelanden kommer under meddelanden.

Sekreterare:

Går igenom med Fanny, inbetalningar för c30. Tar utbetalningar för LanByCS.

Arbetsmarknadsutskottet:

ID-Event har skickat lite grejor till Mattias.

Utbildningsbevakningsutskottet:

Har bestämt datum för möte. Då ska de diskutera ett ärende som UB har tagit emot. Ett pedagogikpris ska diskuteras.

Informationsbevakningsutskottet:

Skulle ha möte 19/1 men två(2) stycken var närvarande, vilket var för få.

Studiesociala utskottet:

Ska ha möte på måndag, utlystes 19/1. I fredags gick accessen ner för datorsalarna. Som tur var satt en amenuens vid ingången och släppte in folk. Support har även kontaktats för kernelproblem I linuxsalarna. Brandutbildning diskuterats.

C-ego:

Har sålt märken, däribland det nya C30år-märket. Har även köpt märkena av Robin Ödling. Kvitton finns. Det finns en önskan av en student att återuppta småfika.

DV-ego:

Ej närvarande.

ID-ego:

Påbörjat beställning av märken är påbörjat. 300 märken tycks vara antalet.

Övriga meddelanden:

Ärenden:

Colamaskinen:

Mathias Hinnersson hörde av sig till ordföranden. Totala antalet burkar är cirka 400. Mathias har gjort en ny beställning. Nästa beställning kommer vara hälften så stor. 864 burkar är då den nya beställningen på. Den gamla läsken kommer att användas för mysfika.

Studiesocial: MA4XX:

Pedher har försökt få tag I Ludvig. Pedher vill ha student feedback för hur tysta datorsalar skulle kunna se ut. Ludvig ska nu försöka kontakta Pedher. Ett studiesocialt ärende är att häftapparaterna behöver fixas.

C30märken:

“Dom är snygga”. Kassören ska ordna ett verifikat, och Jakob ordnar kvitto.

EPP:

Det bestäms att det vinnande märket inte ska tryckas.

C30EPP:

Nästa torsdag. Salesforce drog sig ur, detta innebär att det blir en vanlig EPP. Passande mat. Gratis för CS-medlemmar, vanligt pris för andra. Maten blir grekinspirerad medelhavsgratäng. Samling 15.00 på Origot.

Overaller:

Imorgon eller på fredag anländer overallerna. Paketet väger 200+kg.

En overallutlämning kommer eventuellt ske under en spelkväll. Adrián gör ett event på fb, då overallerna har kommit. Beroende på när overallerna kommer bestämmer Lina när utlämningen ska ske.

        Övriga ärenden:

        Nästa styrelsemöte:

 Onsdag 3/2 klockan 12:00 I skötet.

Avslutande formalia:

        Övriga frågor:

ID-event ska ha ett event. Då behöver de kunna ta betalt. Johan konfirmerar att det ska fungera.

Jakob har tittat på märkesskåp. De tycks kosta kring 12 000SEK.

        Mötets avslutande:

Mötet avslutas klockan 13.00.