Styrelsen

Vi behöver dig, som vill engagera dig i sektionens lättsamma arbete! Om du vill veta mer om vad sektionen jobbar med eller vad det innebär att sitta i styrelsen så får du gärna ta kontakt med oss!

Sittande styrelse verksamhetsåret 2019/2020;

 

Martin Hedberg

Ordförande

cs-ordf@ntk.umu.se

 

Erika Lundin

Vice ordförande

cs-vice@ntk.umu.se

 

Polina Mironchik

Kassör

cs-kassor@ntk.umu.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filip Henningsson

Sekreterare

cs-sekr@ntk.umu.se

 

Stella Biliou

Arbetsmarknadsutskottet

cs-armu@ntk.umu.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Söderlind

Utbildningsbevakningsutskottet

cs-ubu@ntk.umu.se

 

Buster Hultgren Wärn

Studiesociala utskottet (SAMO)

cs-stum@ntk.umu.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Forsgren

Kommunikationsutskottet

cs-infou@ntk.umu.se

 

Oliver Larsson

C-ego

cs-cego@ntk.umu.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdulsalam Al-Dahir

DV-ego

cs-dvego@ntk.umu.se

 

Ahmad Mido Kalash

ID-ego

cs-idego@ntk.umu.se