Utskott

Inom CS-sektionen finns det fyra olika utskott. Dessa är arbetsmarknadsutskottet, studiesociala utskottet, informationsutskottet och utbildningsbevakningsutskottet.

Arbetsmarknadsutskottet arbetar för att du ska kunna knyta kontakt med arbetslivet redan under studietiden. Detta görs bland annat genom att sektionen har en representant i NTK:s arbetsmarknadsenhet och ser till att intressanta företag kommer till universitetet och håller föreläsningar eller liknande.

Kommunikationsutskottet arbetar för att du ska ha full koll på allt viktigt som händer inom sektionen och kåren. Detta görs bland annat genom att sektionen har en representant i NTK:s kommunikationsenhet, att underhålla sektionens hemsida, facebooksida, och ta hand om CS-sektionens anslagstavla som finns på plan 4 i  MIT-huset, mellan MA416 och MA426.

Studiesociala utskottet arbetar för att du ska kunna trivas med hela studietiden. Detta görs bland annat genom att sektionen har en representant i NTK:s studiesociala enhet, att se till att du har en bra arbetsmiljö, att likabehandling och jämställdhet råder, och att det händer lite roliga saker utöver skoltid.

Utbildningsbevakningsutskottet arbetar för att dina studier ska skötas på bästa möjliga sätt. Detta görs bland annat genom att sektionen har en representant i NTK:s utbildningsbevakningsenhet, att se till att kursadministration sköts ordentligt och att tentaregler är rättvisa.

För verksamhetsåret 19/20 är positionen till arbetsmarknadsutskottet tillsatt av Stella Biliou. Om du är intresserad av att engagera dig inom arbetsmarknad hör av dig.

För verksamhetsåret 19/20 är positionen till kommunikationsutskottet tillsatt av Malin Forsgren.

Om du är intresserad av att anordna ett evenemang eller har andra förslag, hör av dig till Buster Hultgren Wärn.

För verksamhetsåret 19/20 är positionen till utbildningsbevakningsutskottet  tillsatt av Emil Söderlind.