Dokument

Nedan hittas de dokument som sektionen ska arbeta efter.

Stadga fastställd 23 september 2020

Arbetsordningar för sektionsstyrelsen

Arbetsordningar förtroendevalda

Policysamling

Verksamhetsplan 18/19

Delegationsordning

Äskningsmall – ladda ned och fyll i på din dator, skicka den sedan till f-styrelse@ntk.umu.se