Handlingar till Stormöte 4 15/16

Hej, F-sektionister!

Nästa stormöte är nu på måndag 9 maj kl. 17.00 i N410. Handlingar ska ni ha fått ut på mailen om ni står med i maillistorna, men ni kan också ladda hem dem härifrån:

Föredragningslista
Beslutsuppföljning
Preliminär verksamhetsplan
Mottagningsbudget Energiteknik
Mottagningsbudget Teknisk fysik
Mottagningsbudget Öppen ingång
Preliminär budget F-sektionen