Maillistor

Dessa är de nuvarande maillistor som används av sektionen:

f-student@ntk.umu.se – Denna lista går till alla aktiva programstudenter inom sektionen.

Programlistor:
f-f@ntk.umu.se – Denna lista går till alla aktiva programstudenter på teknisk fysik inom sektionen.
f-et@ntk.umu.se – Denna lista går till alla aktiva programstudenter på energiteknik inom sektionen.
f-oi@ntk.umu.se – Denna lista går till alla aktiva programstudenter på öppen ingång inom sektionen.

Vill man nå en enskild klass lägger man till klassens årgång efter programmet i mailadressen.
Exempelvis: vill man enbart skicka mail till tekniska fysiker som började 2019 skickar man till f-f19@ntk.umu.se

Står du med på en lista och vill bli borttagen?
Skicka då ett mail till f-web@ntk.umu.se med namn och klass så plockas du bort inom kort!