NärU rekryterar för 2015-2016

NärU är F-sektionens näringslivsutskott och är sektionens kontakt mot företag. NärU har till uppgift att marknadsföra de representerade utbildningarna mot externa intressenter, så som företag, intresseorganisationer och allmänheten.

Våren 2013 grundades NärU av ett gäng F-sektionister, och låg som ett projekt hos F-sektionens representant i kårens arbetsmarknadsenhet läsåret 2013/2014. På Stormöte 3 samma läsår skrevs utskottet in i F-sektionens stadgar, och dess ordförande väljs alltsedan av läsårets sista stormöte, Stormöte 4.

Just nu tillsätter vi poster för nästa läsår, så ta chansen att bredda ditt kontaktnät mot din framtida arbetsmarknad och få chansen att marknadsföra din utbildning mot framtida arbetsgivare, sök till NärU! NärU består av

1 ordförandepost

  • – Leder och utvecklar NärU
  • – Ledamot i F-sektionens styrelse
  • – Representant i kårens arbetsmarknadsenhet

1 viceordförandepost

  • – Planerar verksamhetsåret tillsammans med ordförande
  • – Sammankallande till möten
  • – Anordnar workshops, e.g. inom utbildning eller nätverkan

5 divisionsansvarigeposter
Energi, Finans & Management, Industri, Teknik, Konsult

  • – Kontakt med de divisionsspecifika företagen
  • – Planerar
  • – Nyhetsbrev till företagen varannan månad (5 ggr per år)

Ansökan med kontaktuppgifter, önskad post och motivering skickas till
ordförande på f-arb@ntk.umu.se

NärU:s logo