Ordförande för NärU

Namn: –
Klass: –
Förtroendeuppdrag: Ordförande för NärU tillika näringslivsansvarig
Kommer från:
När jag blir stor så..:
Detta visste ni inte om mig:
En favorit(stund):