Styrelsemöte

Styrelsemöten är till för att den valda styrelsen ska träffas, diskutera och besluta om vad som ska göras för sektionen. Är man med i Sigmasektionen, men inte med i styrelsen, får man ändå gå på styrelsemöten. Det som skiljer en vanlig medlem mot en styrelseledamot är att styrelseledamoten får rösta när beslut ska tas. Som medlem du givetvis föra fram idéer du tycker att styrelsen ska behandla. Kom bara ihåg att ta med student-id för att visa att du tillhör Sigmasektionen.

Styrelsemötena äger rum i Sigmasektionens lokal i KBC-huset. Lokalen ligger bredvid salen KB.G2.01.

 

Nästa styrelsemöte är:

 

Välkommen!

 

Board meeting

The board meeting is an opportunity for the elected board to meet, discuss and decide what is to be done for the section. If you are part of the Sigma section, but not in the board, you are still welcome to attend the board meeting. The difference between an ordinary member and a board member is that a board member gets to vote when decisions are made. As a member you may of course propose ideas that you think the board should deal with. Just don’t forget to bring your student-id, to show that you’re part of the Sigma section.

The board meetings are held at the Sigma sections room in the KBC building. The room is next to KB.G2.01.

 

Next board meeting will be held:

 

Welcome!