Styrelsen 19/20

Styrelsen 19/20

Tyvärr fungerar inte nedanstående mailadresser för tillfället. Vår nya tillfälliga adress är: sigmasektionen@gmail.com.

Valerie Östensen
Ordförande/Chairman
Sigma-ordf@ntk.umu.se

 

Sofia Holmgren
Vice Ordförande/Vice Chairman
Sigma-viceordf@ntk.umu.se

 

Marcus Öjebrink
Kassör/Cashier
Sigma-ekonomi@ntk.umu.se

 

Eleonora Hedin
Arbetsmarknadsansvarig/Head of Business Matters
Sigma-kommunikation@ntk.umu.se

 

Mattias Rutgersson
Kommunikationsansvarig/Head of Informational Matters
Sigma-kommunikation@ntk.umu.se

 

Jessica Borgström Mellergård
Studiesocialt ansvarig/Head of Social Matters
Sigma-studiesocialt@ntk.umu.se

 

Johan Gärtner
Utbildningsansvarig/Head of Educational Matters
Sigma-utbildning@ntk.umu.se

 

Henrik Karlsson
Basenansvarig/Head of Basen

 

Oskar Wangdell
Ledamot/Member

 

Victoria Jonsson
Suppleant/Substitute

 

Emma Arvidsson
Suppleant/Substitute

 

Mattias Svensson
Suppleant/Substitute